Povedali o nás

Katarína Neveďalová (Poslankyňa Európskeho parlamentu)

V súčasnom, čoraz viac previazanom svete, netreba nikoho presviedčať o nevyhnutnosti  študovať cudzie jazyky.  Cudzí jazyk chápem ako predmet poznania a nástroj konania. Preto podstatou  štúdia v tomto ohľade je správne zvolený prístup a efektívna forma, ktoré sú dobrým predpokladom očakávaného výsledku.

Jazyková škola TopEnglish pod vedením Petra Kalábera ma veľmi príjemne prekvapila, pretože výsledok učenia anglického jazyka je zakrátko merateľný a zodpovedá vynaloženej námahe žiaka a obratnosti učiteľa. O Speak Direct Method som čo – to počula, preto som bola v očakávaní, aký skutočný efekt prinesie mojím asistentom. 

Po pár mesiacoch som bola príjemne prekvapená slušnou slovnou zásobou, správnou výslovnosťou a gramatickými znalosťami, ktoré postupne získavali moji asistenti. Musím však skonštatovať, že priamu metódu učia aj iné spoločnosti, ale efekt, aký som postrehla pri TopEnglish je neporovnateľný.  Iste  vás zaujíma prečo. Odpoveď je jednoduchá: „pretože má viac ako dobrú učebnú metódu“.  

Ešte niečo na záver: „už teraz sa veľmi teším na inovovaný spôsob výučby priamej metódy, ktorú pripravuje práve Peter  so svojim tímom“.

PhDr. Branislav Zvara (Hovorca - Úrad pre verejné obstarávanie)

Ovládať anglický jazyk je v súčasnom svete nevyhnutnosť.  Tento fakt som si uvedomoval pri rôznych príležitostiach s rôznou intenzitou. Podobne ako mnohí predo mnou, som sa teda tiež usiloval anglicky sa naučiť.  Patril som medzi tzv. “večných začiatočníkov“.  Počas mnohých rokov som si platil rôzne kurzy, kupoval učebnice/CD, skúšal  súkromné doučovanie a pod..  Na vlastnej koži som sa presvedčil, že najdrahší učiteľ je práve ten, ktorý „nič nenaučí“. 

Pred pár rokmi som sa prihlásil na kurz v jazykovej škole TopEnglish.  Spôsob výučby priamou metódou ma od začiatku zaujal.  Vyhovovala mi najmä neustála komunikácia medzi lektorom a študentmi. Za pomerne krátke obdobie som už disponoval slušnou slovnou zásobou.  Najviac som však ocenil fakt, že naučené slovíčka som okamžite používal priamo vo vetách aké prináša normálny deň a v bežnej konverzácii.  Gramatika sa vysvetľovala skôr vecne a na príkladoch s následným použitím vo vyjadreniach a dialógoch.  Takto sa zlepšila moja vyjadrovacia schopnosť a podarilo sa mi prirodzene odbúrať vrodenú nesmelosť pri používaní jazyka.

Moja pracovná vyťaženosť však spôsobila, že som od určitého času nemohol kurzy navštevovať  pravidelne.  Rozhodol som sa preto pre individuálnu výučbu.  Jazyková škola TopEnglish mi vyšla v ústrety a naďalej poskytovala vysoký štandard výučby. Oceňujem tiež jedinečnú „študentskú zónu“, kde má každý vo svojom voľnom čase možnosť zopakovať si rôzne cvičenia, vypočuť si kvôli výslovnosti nahrávky textov, tematických lektúr či vypracovať diktáty.  Preto sa angličtine venujem naďalej.  Môžem jednoznačne povedať, že kto sa chce anglicky naučiť alebo v angličtine pokročiť, nech vyskúša jazykovú školu TopEnglish.

Sandra Horváthová (Claim administrator - DHL Supply chain)

S priamou metódou sme sa prvýkrát stretli pred rokom, keď nám zamestnávateľ  poskytol kurz angličtiny prostredníctvom firmy TopEnglish. Nakoľko komunikujeme so zahraničnými klientmi, je pre nás znalosť anglického jazyka nevyhnutná. Počas štúdia sme sa vďaka priamej metóde zdokonalili v komunikácii omnoho rýchlejšie, ako keby sme navštevovali klasický kurz angličtiny, nakoľko výučba priamej metódy je zameraná na komunikáciu. Vďaka tomu sme pokročili zo základnej znalosti na pokročilejší stupeň za krátku dobu výučby. Nie sme zaťažení teóriou gramatiky a bifľovaním slovíčok, tieto si zapamätáme počas vyučovania , pretože ich používame priamo vo vetách. Speak Direct Method vrelo odporúčame každému, kto sa chce rýchlo naučiť komunikovať v anglickom jazyku.