Konverzácia v anglickom jazyku

Konverzáciu je možné učiť aj jednoduchým, nenásilným a príjemným spôsobom, to znamená takým, ako nás učili naši rodičia keď sme boli malí. Konverzácia v anglickom jazyku je určená pre tých, ktorí už majú určité skúsenosti s angličtinou. V tomto kurze sa "nebazíruje" na učebnicovej gramatike, ale hlavný dôraz sa kladie na hovorový aspekt Angličtiny. Audio cvičenia sú určené na navodenie určitej situácie zo života a pri týchto cvičeniach si študent osvojí intonáciu, rýchlosť a výslovnosť rodeného hovorcu. Praktické cvičenia sú určené na rozšírenie a zlepšenie slovnej zásoby a na zlepšenie hovorovej gramatiky. Každá konverzácia v anglickom jazyku je vedená skúsenými lektormi z U.S.A., Kanady resp. Veľkej Británie.

Materiály z ktorých sa učí v konverzačných kurzoch sú určené pre skúsených lektorov. Lektor si na hodinu musí spraviť len zopár poznámok, odpovedí či podporných poznámok pre plynulé vedenie hodiny. Jednotlivé témy sa určia na každej hodine podľa potreby a požiadaviek poslucháčov a sú zamerané na oslovenie širokého spektra študentov angličtiny. Používané materiály podporujú prirodzenú komunikáciu v novom jazyku medzi študentmi, ktorí sa takto ľahšie učia bežnej, praktickej hovorovej angličtine.

Hodina sa zvyčajne začína voľnou diskusiou na danú tému. Študenti sú zvyčajne rozdelení do dvojíc, alebo malých skupín, aby sa mohli aktívne zapájať do diskusie. V konverzačných kurzoch je to práve študent, ktorý musí najviac rozprávať a nie lektor. Letor zvyčajne len vypomôže podpornými otázkami, alebo usmernením diskusie. V našich konverzačných kurzoch sa priebežne preberá aj gramatika, idiomy, slang, frázy a pod..

Malé skupinky (do 8 študentov) zaručujú, že každý zo zúčastnených sa aktívne zapojí do diskusie. Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút a vždy sa vyučujú dve po sebe nasledujúce hodiny. Dĺžka a množstvo hodín sa dá určiť aj prostredníctvom dohody (individuálna výučba). Učebné pomôcky sú zarátané v cene kurzu.

Konverzácia v anglickom jazyku – to pravé od TopEnglish!

Konverzačné kurzy ponúkame v nasledovných úrovniach: