Vyberte si z kurzov taliančiny

Chcete sa naučiť po taliansky alebo zlepšiť svoju taliančinu? Kurzy taliančiny vyučujeme priamou metódou, ktorá spočíva v neustálom opakovaní učiva na hodine, čo zaručuje, že sa nemusíte učiť doma. Efektívna metóda výučby talianskeho jazyka vám pomôže prekonať jazykové bariéry a pripraví vás na aktívne používanie taliančiny.

Čo získate?

  1. merateľné zlepšenie úrovne jazyka
  2. prehľadné materiály, knižka, CD
  3. striedanie lektorov na každej hodine
  4. materiály online k dispozícii aj po skončení kurzu
  5. online testovanie v študentskej zóne
  6. získanie certifikátu

Ukážková hodina

Naši absolventi povedali

Po pár mesiacoch som bola príjemne prekvapená slušnou slovnou zásobou, správnou výslovnosťou a gramatickými znalosťami, ktoré postupne získavali moji asistenti.

Katarína Neveďalová (Poslankyňa Európskeho parlamentu)

Vyhovovala mi najmä neustála komunikácia medzi lektorom a študentmi. Za pomerne krátke obdobie som už disponoval slušnou slovnou zásobou.

PhDr. Branislav Zvara (Hovorca - Úrad pre verejné obstarávanie)