Jazykové kurzy pre firmy

Potom neváhajte a prihláste sa na nezáväzný jazykový audit. Bezplatne otestujeme Vašich zamestnancov z jazykových vedomostí, poprípade navrhneme zmenu v spôsobe výučby. V minulosti sme dokázali firmám ušetriť na výučbe angličtiny až 40% z pôvodnej ceny. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na office@topenglish.sk

Naša jazyková škola Top English bola založená na jar v roku 2008. Naše dominantné postavenie medzi verejnosťou a firemnou klientelou (pozri referencie) sme si získali predovšetkým poskytovaním kvalitnej výučby a atraktívnymi cenami. V dnešnej dobe je cena síce dôležitá, ale nie je vždy tým rozhodujúcim faktorom pri vyberaní si jazykového kurzu. Cena musí byť podložená aj kvalitou a podpornými službami. Tento fakt si samozrejme uvedomujeme. Naše služby sa nekončia vypracovaním cenovej ponuky. Práve naopak. Tam sa všetko práve začína. Každému nášmu firemnému klientovi ponúkame aj podporné služby ako napríklad: poradenstvo a konzultácie pre výučbu anglického jazyka, pravidelné monitorovanie a hodnotenie študentov (zamestnancov), poprípade úprava osnov štúdia pre zlepšenie výučby a dosiahnutia cielených výsledkov a pod..

Aplikujeme najnovšie poznatky v oblasti výučby jazykov. Naši firemní zákazníci si môžu byť istí, že počas štúdia bude z našej strany vyvinutá maximálna snaha pre uspokojenie ich potrieb vo výučbe angličtiny. Každý firemný zákazník je špecifický a zameriava sa na rôzne oblasti v rámci obchodu či služieb. Preto sa musí ku každému zákazníkovi pristupovať zvlášť a „ušiť“ kurz angličtiny na mieru. Výučbu angličtiny poskytujeme v rôznych formách. Najviac sa zameriavame na výučbu angličtiny Speak Direct Method, anglickej konverzácie a obchodnej angličtiny. Naše služby sa však neobmedzujú len na tieto spôsoby. Vieme kurz prispôsobiť aj jednotlivým potrebám, cieľom a zámerom zákazníka. Napríklad medzi našich zákazníkov patria ľudia aj z oblasti show biznisu, obchodu, reklamy, politiky, služieb atď. Každému z nich sme dokázali kurz prispôsobiť na danú oblasť záujmu.

V našej jazykovej škole si uvedomujeme, že v dnešnom svete je absolútne nevyhnutné pre zamestnancov sa dohovoriť okrem materinského jazyka aj v cudzom jazyku. Nebudeme klamať, keď povieme, že medzinárodným jazykom číslo jeden je angličtina. Preto nie je jedno, že aký lektor, či učiteľ vás školí. V Top English pre výučbu firemných zákazníkov využívame najmä služby našich lektorov z Anglicka, U.S.A., Kanady či Austrálie. Samozrejme neznamená, že keď je pre niekoho angličtina materinský jazyk, tak dokáže aj vyučovať. Výberu kvalitných lektorov venujeme najväčšiu pozornosť. Všetci lektori (zahraniční či slovenskí) musia prejsť výberovým konaním v angličtine, po ktorom sú následne školení a pripravovaní na výučbu. Všetkých učiteľov tiež priebežne monitorujeme a hodnotíme ich kvalitu výučby.

V Európe je nemecký jazyk jeden z ďalších najpoužívanejších cudzích jazykov.  Je preto často žiadaný aj vo firmách pôsobiacich na Slovensku.  Práve z tohto dôvodu ho chceme ponúknuť našim firemným zákazníkom.  Bližšie informácie o obsahu výučby nemčiny nájdete na tejto stránke.

V rámci služieb pre firmy ponúkame nasledovné

Jazykové kurzy pre firmy – to pravé od TopEnglish!