Vyberte si z kurzov nemčiny

Kurzy nemeckého jazyka sú vyučované v triedach do osem študentov. U nás nájdete príjemnú, priateľskú atmosféru a učenie nemčiny si budete užívať. Výučba nemeckého jazyka priamou metódou zdokonalí všetky štyri jazykové zručnosti – počúvanie, rozprávanie, písanie a čítanie - účinným a produktívnym spôsobom.

Čo získate?

  1. merateľné zlepšenie úrovne jazyka
  2. prehľadné materiály, knižka, CD
  3. striedanie lektorov na každej hodine
  4. materiály online k dispozícii aj po skončení kurzu
  5. online testovanie v študentskej zóne
  6. získanie certifikátu

Ukážková hodina

Naši absolventi povedali

Po pár mesiacoch som bola príjemne prekvapená slušnou slovnou zásobou, správnou výslovnosťou a gramatickými znalosťami, ktoré postupne získavali moji asistenti.

Katarína Neveďalová (Poslankyňa Európskeho parlamentu)

Vyhovovala mi najmä neustála komunikácia medzi lektorom a študentmi. Za pomerne krátke obdobie som už disponoval slušnou slovnou zásobou.

PhDr. Branislav Zvara (Hovorca - Úrad pre verejné obstarávanie)