Individuálne kurzy angličtiny, nemčiny a španielčiny.

Pri príležitosti rozšírenia našej ponuky si vás dovoľujeme v mene jazykovej školy TOP ENGLISH upozorniť na poskytovanie kurzov angličtiny, nemčiny a španielčiny individuálnou formou – individuálne kurzy angličtiny alebo nemčiny. Uvedený spôsob výučby bude na každom stretnutí prebiehať v malom počte žiakov, to znamená 1 až 3 osoby s možnosťou aj iného počtu osôb. Intenzita výučby, čas a cena sa budú odvíjať od vzájomnej dohody medzi záujemcom, čiže súkromnou osobou alebo organizáciou a jazykovou školou. Takúto formu výučby ponúkame predovšetkým žiakom so záujmom o intenzívnejšie štúdium, ako je ponúkaný štandard na našej webovej stránke. Záujemca si má možnosť vopred dohodnúť individuálne podmienky výučby priamo so školou.

Máte záujem o individuálny kurz angličtiny, nemčiny či španielčiny?

V rámci takéhoto štúdia bude TOP ENGLISH vyučovať angličtinu SPEAK DIRECT METHOD, ďalej Konverzácie a Business Englishindividuálny kurz angličtiny. Nemecký jazyk budeme vyučovať prostredníctvom učebníc "Sprechen Sie Deutsch?" alebo "Die Direkte Methode".  ˇˇSpanielsky jazyk budeme vyučovať formou "Espaňol con el Método Directo". Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že výučbu individuálnou formou vám naša jazyková škola poskytne v rozsahu podľa možností školy, kapacity lektorov a množstva uchádzačov. Záujemcovia si môžu individuálny kurz angličtiny, nemčiny alebo španielčiny dohodnúť na telefónnom čísle 0918/429186, prípadne môžu svoju požiadavku zaslať elektronickou cestou na emailovú adresu: office@topenglish.sk, alebo vyplnením prihlášky.

Individuálne kurzy angličtiny a nemčiny – to pravé od TopEnglish!

V rámci individuálnych kurzov Vám chceme ponúknuť ako novinku nasledujúce služby

Cena k tomuto balíku služieb, prípadne k jednotlivým službám bude stanovená dohodou.

Vyplňte prihlášku na kurz