Obchodná angličtina

Market Leader Business English je ucelený súbor učebníc, ktoré používajú autentické zdroje na skúmanie bežných praktík vo svete biznisu a následne u študenta budujú druh komunikácie v jazyku, ktorý sa bežne používa v modernom svete biznisu.

Market Leader je rozsiahly kurz novej formy Obchodnej Angličtiny, ktorá je určená na prenesenie skutočného sveta medzinárodného obchodu do triedy, kde sa učí angličtina ako cudzí jazyk. Obchodná angličtina je určená pre študentov, ktorí sa pripravujú na kariéru vo svete obchodu, ale tiež pre tých záujemcov, ktorí sa v tomto svete už pohybujú a len si potrebujú vylepšiť komunikatívne zručnosti v obchodnej angličtine.

Market Leader Business English je rozdelený do piatich úrovní podľa jazykových znalostí študentov. The Financial Times sa taktiež podieľali na spolutvorení obsahu učebníc. Týmto sa zaručuje autentickosť a presnosť zdrojov použitých materiálov. Každá učebnica obsahuje približne 90 až 120 hodín výučby. Teraz už vo svojej druhej edícii, Market Leader Business English je jedna z najvyššie uznávaných učebníc so zameraním na obchodnú angličtinu v posledných rokoch. Spája moderné spôsoby výučby, stimuluje študentov pri tvorení a riešení funkčných hier (role play), či riešení jednotlivých prípadových štúdií (case study). Počas kurzu sú jednotlivý študenti nabádaní používať vlastné skúsenosti a názory na maximálnu angažovanosť pri výučbe.

Obchodná angličtina – to pravé od TopEnglish!

Market Leader Business English vyšiel v nasledovných úrovniach

Každá úroveň pozostáva z nasledovných komponentov

Sprievodná učebnica

Táto učebnica obsahuje podstatnú časť učebného materiálu. Je rozdelená do 14 častí plus dve časti, ktoré sú určené na opakovanie. Sprievodná učebnica pozostáva z častí na čítanie, rozprávanie, počúvanie a písanie. Každý súbor zahŕňa aktivity na rozvoj slovnej zásoby a na preopakovanie si základnej gramatiky. Každá časť končí motivačným riešením prípadovej štúdie zo sveta biznisu, ktorá umožní študentovi použiť vedomosti nadobudnuté počas štúdia.

Učebnica s cvičeniami

Táto učebnica, ako už názov napovedá, umožňuje študentovi ďalšie precvičenie si gramatiky a slovnej zásoby a obsahuje aj kompletný súhrn pravidiel v obchodnej korešpondencii. V každej časti študenti pracujú s rôznymi textovými vzormi s nápomocnou slovnou zásobou pre následné písanie zadania, čo slúži na konsolidovanie naučeného materiálu. Táto učebnica navyše obsahuje cvičenia na výslovnosť (audio CD cvičenia) a užitočnú slovnú zásobu pre cestovanie.

Audio CD

Všetky audio cvičenia so "Sprievodnej učebnice" a "Učebnici s cvičeniami" sú nahraté na audio CD a sú neoddeliteľnou súčasťou kurzu. Audio cvičenia s ľuďmi vo svete biznisu sú určené pre záujemcov na porozumenie "rodených hovorcov".

Učiteľská učebnica

Táto učebnica je sprievodnou knihou pre učiteľa, ktorá obsahuje kompletný súhrn učiva a sprievodných informácií, ktoré sú nevyhnutné pri správnom vedení hodiny.