Ako sa efektívne naučiť cudzie jazyky?

Cudzí jazyk nám otvára hranice a pomáha uplatniť sa na trhu práce. Zamestnávatelia uprednostňujú ak zamestnanec ovláda cudzí jazyk už pred nástupom do zamestnania, keďže jazykové kompetencie sú jednou z najžiadanejších zručností. Ale ako sa naučiť efektívne cudzí jazyk?

Každý študent vám potvrdí, že najlepší čas na učenie je ráno, keď efektívnosť výučby zvyšuje fakt, že takto skoro ráno majú študenti ešte čistú hlavu a ľahšie  prijímajú nové poznatky a vedomosti. Ak vám zamestnávateľ, alebo okolnosti neumožňujú vzdelávať sa ráno, alternatívou môže byť študovať cudzí jazyk počas víkendu.

Ako sa môžeme zdokonaliť v cudzom jazyku?

  • Učenie sa v skupine

Ak sa plánujete učiť v skupine so známymi, kamarátmi, kolegami alebo rodinou je to naozaj výborný nápad, avšak v skupine by mal byť niekto, kto cudzí jazyk ovláda. Výhodou tejto metódy je to, že sa všetci učia komunikovať a najmä rozprávať v cudzom jazyku

 

Jazykové kurzy so sebou prinášajú pravidelnosť. Počas jazykového kurzu, ktorý navštevujete jeden alebo viac krát týždenne si zlepšíte nielen gramatiku ale ste nútený rozprávať.

 

  • Pobyt v zahraničí

Medzi najefektívnejšie spôsoby naučenia sa cudzieho jazyka patrí pobyt v inej krajine. Tu je síce riziko, že sa naučíte iba obmedzenú slovnú zásobu a navyše s akcentom, ale tým, že ste nútený denno-denne komunikovať v cudzom jazyku si ho rýchlo osvojíte

 

  • Rozhovor s cudzincom

Ak máte niekoho s kým si môžete precvičovať cudzí jazyk, alebo sa s ním rozprávať ste takmer vyhrali. Konverzácia s cudzincom je pravdepodobne najlacnejší spôsob naučenia sa cudzieho jazyka.

 

  • Kartičky

Patria medzi efektívny spôsob ako si osvojiť rýchlo slovnú zásobu. Na jednej strane je slovíčko v cudzom jazyku a na druhej je preklad.

 

  • Jazykové školy

Výhodou jazykovej školy je vyučujúci sa môže viac a presnejšie zamerať na problém študenta a pomôcť mu v jeho zdokonalení, vďaka tomu, že študenti sú rozdelený do menších skupín.

 

  • Učebnice pre samoukov

Človek dokáže udržať svoju pozornosť a koncentráciu približne desať minúť, z toho vyplýva, že koncentrovať sa na samoštúdium býva často problém. Študent veľmi rýchlo stráca motiváciu učiť. Avšak najväčšou nevýhodou samoštúdia býva to, že študent-samouk sa nenaučí správne rozprávať.

 

  • Filmy, knihy, časopisy, hudba ….

Medzi možnosti ako sa naučiť cudzí jazyk je vnímanie jazyka s porozumením. Ak čítate knihy, alebo máte obľúbený film, či vás zaujíma čo sa spieva vo vašej obľúbenej piesni, tak sa rýchlejšie naučíte cudzí jazyk. Najlepším príkladom je to prečo sa chlapci v nižšom veku učia cudzí jazyk rýchlejšie ako dievčatá. Chlapci väčšinou hrajú počítačové hry, ktoré sú väčšinou v angličtine a preto sa učia anglický jazyk efektívnejšie ako dievčatá v tom istom veku.

Ak sa obávate, že ste príliš starý na učenie sa cudzieho jazyka nie je to tak. Cudzí jazyk sa dá naučiť v každom veku, dokonca u seniorov môže zvýšená aktivita a precvičovanie pamäte viesť k zachovaniu kondície pamäte a pomáha zabrániť zabúdaniu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>