Niečo na pobavenie, alebo ako sa neučiť angličtinu 6 :)

Pokračujeme ďalšou časťou Vašeho obľúbeného doslovného prekladu do angličtiny. Tieto preklady prosím berte s rezervou a nie ako podklady na učenie.:) Sú určené najmä pre ľudí s vyššou znalosťou angličtiny a zmyslom pre humor :p. Prajeme Vám príjemné čítanie

Na zdravie!                   On the health!
Nemá to cenu.              It doesn’t have any price.
Basa tvrdí muziku.        A prison makes music stronger.
Len tak na okraj.           Just on a border.
Bežal ozlomkrky.          He ran about neck-break.
Klamala ostošesť.        She has lied about one hundred and six.

Niečo na pobavenie, alebo ako sa neučiť angličtinu 5 :)

Pokračujeme ďalšou časťou Vašeho obľúbeného doslovného prekladu do angličtiny. Tieto preklady prosím berte s rezervou a nie ako podklady na učenie.:) Sú určené najmä pre ľudí s vyššou znalosťou angličtiny a zmyslom pre humor :p. Prajeme Vám príjemné čítanie :)

Mám sa veľmi dobre.                       I’ve got myself very good.
Ráno múdrejšie večera.                  It’s wiser to dine in the morning.
Pre mňa – za mňa …                       For me – beyond me …
Padli si do oka.                                They have fallen themselves in the eye.
Mám ťa plné zuby.                           I have my teeth full of you.
Babka k babce, budú kapce.           Granny to the granny, the boots will be.
Vzal nohy na plecia.                         He took the legs on the shoulders.
Vonku je počasie pod psa.                There is weather under the dog outside.
Beriem ťa za slovo.                           I am taking you by the word.
Zobral svoj osud do vlastných rúk.    He took his destiny into his own hands.