Ako nezabudnúť to, čo sa naučíte v jazykovej škole

Už sa vám stalo, že ste sa niečo v škole učili, ale časom vám to vyfučalo z hlavy? Alebo ste sa niečo naučili a potom v momente, keď ste to potrebovali, nie a nie si na to spomenúť?

Tento nemilý zážitok patrí k bežným skúsenostiam každého človeka, ktorý niekedy sedel v škole. Síce väčšinu z toho, čo sa v škole naučíme, aj tak v živote nevyužijeme, takže až také zlé to nie je. To však neplatí v prípade jazykovej školy.

Do nej sa hlásite so záujmom niečo sa naučiť a s veľkou pravdepodobnosťou aj použiť. Či už v práci alebo pri cestovaní.

Cudzí jazyk je niečo, čo si jednoducho treba pamätať, pretože je veľmi pravdepodobné, že ho budete používať.

Jazyková škola vám dá potrebné vedomosti aj možnosť precvičiť si to v praxi. No ak si to nebudete pravidelne pripomínať, skôr či neskôr to upadne do zabudnutia.

Ak si to, čo sa naučíte v jazykovom kurze, hodláte zapamätať čo najdlhšie, nasledujúcich 6 tipov vám v tom pomôže. Continue reading

Ako sa efektívne naučiť cudzie jazyky?

Cudzí jazyk nám otvára hranice a pomáha uplatniť sa na trhu práce. Zamestnávatelia uprednostňujú ak zamestnanec ovláda cudzí jazyk už pred nástupom do zamestnania, keďže jazykové kompetencie sú jednou z najžiadanejších zručností. Ale ako sa naučiť efektívne cudzí jazyk?

Každý študent vám potvrdí, že najlepší čas na učenie je ráno, keď efektívnosť výučby zvyšuje fakt, že takto skoro ráno majú študenti ešte čistú hlavu a ľahšie  prijímajú nové poznatky a vedomosti. Ak vám zamestnávateľ, alebo okolnosti neumožňujú vzdelávať sa ráno, alternatívou môže byť študovať cudzí jazyk počas víkendu.

Ako sa môžeme zdokonaliť v cudzom jazyku?

Continue reading

Idióm – Stick Out One’s Neck

How come they’re asking me to act as their guide through the jungle? Evidently they think you’re the only one who can lead them to the lost temple.

That jungle has danger lurking around every corner.Why should I stick my neck out for them? They didn’t pay me for my services.They know that you would be taking a great risk and could possibly get hurt, but you’re the only one with enough knowledge to take them to their destination.I’m sure you’ll be amply rewarded.

jazyková škola

Idióm – All Thumbs

Hey Bea. Can you help me out ? I don’t seem to be able to button up the back of my dress.
Sure. Let’s see if I can do it for you.
I guess I’m all thumbs because I’m so nervous. I’m already late for my date.
Well, I suppose that being so nervous would make you clumsy and awkward. But don’t worry. I’m sure your date will wait.

Idióm – Play It by Ear

Let’s go to the movies, agreed?
Sure. And what’ll we do after that ?
Oh, I don’t know. Let’s play it by ear.
Well, I would like to have a more definite plan of action.
Don’t be like that. It’s always more fun not knowing what to expect and deciding what to do as we go along.

Pull Someone’s Leg

Hey, Al. I was invited to be a judge for the Miss America Beauty Pageant!
Oh, really? Come on, you’re pulling my leg!
No, honestly. Do you really think that I’m trying to fool you with a ridiculous story?
Well, you’ve told me foolish stories before.
I can assure you that this one is for real.

Idióm – Tongue-in-Cheek

Why were you teasing Sonia about her new hairdo? She really took offense at what you said.
I didn’t mean to offend her. I was simply making a tongue-in-cheek remark when i said that it was too elaborate for a girl of her young, tender age.
Well, she thought you were serious. She had no idea that you were just saying that as a joke.
I’m really sorry. I suppose I owe her an apology.