Ako nezabudnúť to, čo sa naučíte v jazykovej škole

Už sa vám stalo, že ste sa niečo v škole učili, ale časom vám to vyfučalo z hlavy? Alebo ste sa niečo naučili a potom v momente, keď ste to potrebovali, nie a nie si na to spomenúť?

Tento nemilý zážitok patrí k bežným skúsenostiam každého človeka, ktorý niekedy sedel v škole. Síce väčšinu z toho, čo sa v škole naučíme, aj tak v živote nevyužijeme, takže až také zlé to nie je. To však neplatí v prípade jazykovej školy.

Do nej sa hlásite so záujmom niečo sa naučiť a s veľkou pravdepodobnosťou aj použiť. Či už v práci alebo pri cestovaní.

Cudzí jazyk je niečo, čo si jednoducho treba pamätať, pretože je veľmi pravdepodobné, že ho budete používať.

Jazyková škola vám dá potrebné vedomosti aj možnosť precvičiť si to v praxi. No ak si to nebudete pravidelne pripomínať, skôr či neskôr to upadne do zabudnutia.

Ak si to, čo sa naučíte v jazykovom kurze, hodláte zapamätať čo najdlhšie, nasledujúcich 6 tipov vám v tom pomôže. Continue reading

Ako sa efektívne naučiť cudzie jazyky?

Cudzí jazyk nám otvára hranice a pomáha uplatniť sa na trhu práce. Zamestnávatelia uprednostňujú ak zamestnanec ovláda cudzí jazyk už pred nástupom do zamestnania, keďže jazykové kompetencie sú jednou z najžiadanejších zručností. Ale ako sa naučiť efektívne cudzí jazyk?

Každý študent vám potvrdí, že najlepší čas na učenie je ráno, keď efektívnosť výučby zvyšuje fakt, že takto skoro ráno majú študenti ešte čistú hlavu a ľahšie  prijímajú nové poznatky a vedomosti. Ak vám zamestnávateľ, alebo okolnosti neumožňujú vzdelávať sa ráno, alternatívou môže byť študovať cudzí jazyk počas víkendu.

Ako sa môžeme zdokonaliť v cudzom jazyku?

Continue reading

Study Tip – How to Improve Your English Pronunciation

When you learn a new word, learn how to pronounce it correctly

A simple and fast way to check how a word is pronounced is to use online pronunciation dictionaries.
www.forvo.com
is the largest word pronunciation dictionary in the world. All the words in all the languages are pronounced by native speakers.
Another useful website is the free online Talking English Pronunciation Dictionary: www.howjsay.com